Polski English Deutsch Svenska Dansk Norsk

Om företaget

a

Företaget App Studio grundades 1998. Under de första åren sysslade vi med att skapa företagsprogram. Det gav oss stor kunskap om projektledning, teamhantering och specifika programmeringsverktyg. Då skrev vi framför allt klient – serverprogram på Windows, MS SQL Server, Oracle, Sybase-plattformar. På grund av vårt intresse för elektronik och inbyggda system skapade vi också elektroniska enheter och styrprogram.

2000 skapade vi ett system av nätverksstyrenheter för övervakning av miljöförhållandena i stora serverrum. Kort därefter skapades ett distribuerat system av styrenheter för automatisk utskrift av kvitton. Allt detta baserades på vårt eget mikro-operativsystem och protokollsviten TCP/IP.

2004 blev vi intresserade av alternativa sätt att driva förbränningsmotorer – främst LPG och CNG. Sedan dess har vi konstruerat, genomfört tillverkning och försäljning av en mycket populär enhetsfamilj som heter Agis (www.appstudio.pl).

Industriell automation, robotik och bildbehandling har varit vårt andra intresseområde. På grund av den växande tillverkningen av alltmer komplexa elektroniska enheter i företaget köpte vi en AOI scanner 2011. Den uppfyllde dock inte våra krav på arbetets hastighet och ergonomi. Detta ledde till att vi kom på en idé om att använda vår kunskap inom bildbehandling och erfarenhet av tillverkning av elektroniska enheter för att skapa ett eget AOI-system (www.vidaspect.pl).

Sedan 2004 har vi ständigt investerat i vår monteringslinje för tillverkning av elektroniska komponenter och samlat på oss erfarenhet av SMT och THT- montering. För närvarande kan vi erbjuda montering av så gott som alla elektroniska enheter på moderna maskiner från Yamaha, Assembleon, Philips. Vår produktionskapacitet är 1500000-2000000 komponenter för SMT-montering per månad. Vi erbjuder även kompletterande THT-montering med våglödning gjord med en ERSA våglödningsmaskin.

Välkommen att bekanta dig med vad vi erbjuder:

 • SMT-montering
 • THT-montering
 • Leveranser av stenciler till screentrycksmaskiner
 • Leveranser av mönsterkort (PCB)
 • Komplettering med elektroniska komponenter
 • Mekanisk bearbetning och märkning av kapslingar

Vad vi erbjuder

Välkommen att bekanta dig med vad vi erbjuder:

 • SMT-montering
 • THT-montering
 • Leveranser av stenciler till screentrycksmaskiner
 • Leveranser av mönsterkort (PCB)
 • Komplettering med elektroniska komponenter
 • Mekanisk bearbetning och märkning av kapslingar